Co Europejczycy myślą imigracji z państw muzułmańskich?

Nowe badania wskazują na silne obawy społeczne związane z imigracją z państw muzułmańskich. Gdzie w Europie ludzie chcą przyjąć imigrantów z państw muzułmańskich, a gdzie się temu  zdecydowanie sprzeciwiają? Oto wyniki badań.

Czy Europa tak bardzo różni się od zwolenników Donalda Trumpa?

Dekret prezydenta Donalda Trumpa zakazujący obywatelom siedmiu muzułmańskich państw wjazdu do USA, przez pewien czas powstrzymał uchodźców. Decyzja była w większości przypadków interpretowana jako próba ograniczenia migracji muzułmanów, którzy, jak uważa Trump i jego zwolennicy, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Polityka Trumpa sprowokowała niektórych liderów europejskich do zajęcia stanowiska. Rzecznik Angeli Merkel powiedział, że kanclerz Niemiec wyjaśniała w rozmowie telefonicznej prezydentowi Trumpowi obowiązującą „konwencję ONZ dotyczącą uchodźców”, natomiast burmistrz Londynu Sadiq Khan stwierdził, że zaproszenie prezydenta Trumpa na wizytę w Wielkiej Brytanii w 2017 roku powinno zostać wycofane, dopóki nie zostanie cofnięty zakaz. Tymczasem europejscy przywódcy partii prawicowych, w tym Geert Wilders, Nigel Farage i Matteo Salvini chwalili Trumpa.

Ale jak przedstawia się opinia publiczna w krajach europejskich wobec kwestii muzułmańskiej imigracji? Istnieją dowody na to, że zarówno Trump, jak i partie prawicowe odzwierciedlają opinię większości Europejczyków.

Europejczycy nie zgadzają się na dalsze otwieranie granic

Co Europejczycy myślą imigracji z państw muzułmańskich?

Chatham House przeprowadził badanie na ponad 10.000 osób w 10 państwach europejskich. Wyniki rzucają nowe światło na to, co ludzie myślą o migracji z krajów muzułmańskich. Rezultaty badań są jasne i dla wielu polityków, głównie lewicowych, powinny być ostatnim dzwonkiem na zmianę liberalnej polityki. W innym wypadku mogą szybko stracić poparcie wyborców. Sprzeciw opinii publicznej wobec dalszej migracji z państw muzułmańskich nie ogranicza się do elektoratu Trumpa w USA, ale jest też zjawiskiem powszechnym w Europie.

Respondentom przedstawiono następującą opinię: „Wszelkie formy imigracji z krajów muzułmańskich należy natychmiast przerwać”. Następnie badani zostali poproszeni o określenie w jakim stopniu zgadzają się lub nie z tym stwierdzeniem. Ogólnie rzecz biorąc, we wszystkich 10 krajach europejskich średnio 55% respondentów zgodziło się, że każda kolejna forma migracji z krajów muzułmańskich powinna zostać przerwana. 25% nie posiadało zdania, a 20% nie zgadzało się z opinią.

Polacy najmniej przychylni imigrantom

Większość respondentów, poza dwoma z dziesięciu państw, zdecydowanie popiera pogląd o ograniczaniu imigracji. Najbardziej stanowcze stanowisko mają Polacy, gdzie 71% zdecydowanie popiera stwierdzenie o ograniczeniu imigracji. 65% w Austrii, 53% w Niemczech, 51% we Włoszech, 47% w Wielkiej Brytanii i 41% w Hiszpanii.

 


Jak widać sprzeciw opinii publicznej wobec dalszej migracji z państw muzułmańskich jest szczególnie intensywny w Austrii, Polsce, na Węgrzech, we Francji i Belgii, pomimo faktu, że kraje te bardzo różnią się między sobą, pod względem już zamieszkującej populacji muzułmanów. W każdym z tych krajów, co najmniej 38% osób zdecydowanie sprzeciwia się dalszej imigracji. Wszystkie te kraje, z wyjątkiem Polski, doświadczyły w ostatnich latach kryzysu migracyjnego lub ataków terrorystycznych.

Cechy demograficzne przeciwników imigracji z krajów muzułmańskich

Co Europejczycy myślą imigracji z państw muzułmańskich?

Badania ujawniają również, że w całej Europie, sprzeciw wobec muzułmańskiej imigracji jest szczególnie intensywny wśród emerytów i starszych grup wiekowych, podczas gdy osoby w wieku poniżej 30 lat są wyraźnie mniej przeciwne. Jest też oczywiste, że poziom wykształcenia również odgrywa ważną rolę. Osoby z kwalifikacjami na poziomie szkoły średniej w 59% sprzeciwiają się dalszej muzułmańskiej imigracji. Dla porównania, mniej niż połowa osób z wyższym wykształcenie zgadza się z przedstawionym stwierdzeniem.

Sprzeciw jest również bardziej widoczny wśród osób „wykluczonych”. Prawie dwie trzecie tych, którzy czują, że nie mają kontroli nad własnym życiem, zgadza się ze stwierdzeniem. Podobnie, 65% z tych Europejczyków, którzy są niezadowoleni ze swojego życia, sprzeciwia się dalszej imigracji z krajów muzułmańskich.

Co Europejczycy myślą imigracji z państw muzułmańskich?Wyniki te uzupełniają się z innymi badaniami postaw wobec islamu w Europie. W sondażu obywateli 10 krajów europejskich z 2016 roku, większość społeczeństw w niekorzystny sposób postrzegała muzułmanów żyjących w swoim kraju. Na Węgrzech było to 72%, we Włoszech 69%, Polsce 66%, Grecji 65 % i Hiszpanii 50%. Bardziej pozytywne wyniki odnotowano w Wielkiej Brytanii (28%), Niemczech (29%) i Francji (29%). Istnieje też powszechne przekonanie, że w wielu krajach przybycie uchodźców zwiększyłoby prawdopodobieństwo zamachów terrorystycznych, z medianą 59% dla wszystkich dziesięciu badanych krajów europejskich. Śmiało można powiedzieć, że odzwierciedla to postawy i nastroje obecne w USA.

Prawdą jest również to, że ludzie w Europie znacznie przeceniają liczbę muzułmanów żyjących w ich krajach. Sondaż IpsosMORI z jesieni 2016 roku pokazał, że szacunki populacji muzułmanów przez obywateli Francji, przewyższają czterokrotnie rzeczywisty poziom. Brytyjczycy z kolei uważają, że muzułmanów jest trzykrotnie więcej niż w rzeczywistości. Wyniki te wskazują na bardzo silny niepokój społeczny wywołany imigracją z krajów muzułmańskich. Wydaje się, że politykom lewicowym nie zostało wiele czasu na zweryfikowanie stanowiska. Jeżeli nie wsłuchają się w nastroje społeczne, to przy następnych wyborach muszą liczyć się z utratą władzy.


Jeżeli chcesz być na bieżąco, polub fanpage Pomijane Wiadomości na Facebooku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here