Konie w razie kłopotów proszą człowieka o pomoc

Pracownik naukowy Monamie Ringhofer i docent Shinya Yamamoto (Kobe University Graduate School of Intercultural Studies) dowiedli, że gdy konie stają w obliczu nierozwiązywalnych dla nich problemów, wykorzystują sygnały wizualne i dotykowe, aby zwrócić ludzką uwagę i poprosić o pomoc. Badanie sugeruje również, że konie zmieniają swoje zachowanie i próby komunikacji opartą na wiedzy ludzi „sytuacji. Odkrycia te zostały opublikowane w Animal Cognition.

Komunikacja zwierząt z człowiekiem

Komunikowanie się z innymi jednostkami w celu uzyskania informacji na temat miejsca  żerowania i  drapieżników, jest dla przetrwania cenną umiejętnością. Szympansy, które ewolucyjnie są blisko ludzi, wykazują szczególne zdolności w rozumieniu innych. Badania sugerują, że szympansy rozróżniają różne stany emocjonalne innych osobników (widząc je lub nie). Niektóre zwierzęta domowe są również bardzo dobre w komunikowaniu się z ludźmi – ostatnie badania wykazały, że psy są doskonałe w rozumieniu różnych ludzkich emocji. Uważa się, że zdolności te kształtowały się pod wpływem procesu udomowienie.

Ponieważ konie zostały udomowione 6000 lat temu, odgrywały one wielką rolę w historii rozwoju ludzkich społeczeństw. Pomagały w transporcie, pracy na roli, były świetnymi kompanami do towarzystwa i ginęły z człowiekiem na wojnach. Wysokie umiejętności poznawcze i społeczne koni mogą częściowo wyjaśniać, dlaczego ludzie i konie dzisiaj posiadają tak doskonałą relację.

Konie wysyłają wyraźne sygnały do człowieka

Konie w razie kłopotów proszą człowieka o pomoc

W badaniu naukowcy badali umiejętności poznawcze koni w relacji z ludźmi w sytuacjach rozwiązywania problemów. Stworzono sytuację, gdzie jedzenie było ukryte w miejscu dostępnym wyłącznie dla człowieka. Eksperyment przeprowadzono na wybiegu należącym do klubu jeździeckiego w Kobe University. W badaniu brało udział osiem koni wraz z ich opiekunami.

W pierwszym eksperymencie, asystent ukrył żywność (marchew) w wiadrze, do którego konie nie były w stanie dosięgnąć. Naukowcy obserwowali, czy i jakie sygnały będą wysyłane do opiekuna, kiedy ten (nieświadomy sytuacji) przychodzi do zwierzęcia. Konie znajdujące się w fizycznej bliskości patrzyły, dotykały i lekko popychały opiekunów. Wyniki wykazały, że gdy konie nie mogą rozwiązać problematycznej dla nich sytuacji, zaczynają wysyłać sygnały do ​​ludzi zarówno wzrokowe (patrząc) jak i fizyczne (dotykanie i popychanie).

Zwierzęta są w stanie reagować w zależności od stanu wiedzy człowieka

Konie w razie kłopotów proszą człowieka o pomoc

Opierając się na tych wynikach, w kolejnym eksperymencie badano, czy zachowanie koni ulegnie zmianie gdy ich opiekunowie będą posiadali pełną wiedzę o ukrytej żywności. Okazuje się, że jeżeli opiekun nie patrzył na ukryte jedzenie, konie dawały dużo więcej sygnałów. Dowodzi to, że zwierzęta zmieniają swoje zachowanie w odpowiedzi na rozpoznany przez nie poziom wiedzy człowieka.

Te dwa doświadczenia ujawniły pewne zachowania używane przez konie, aby komunikować swoje potrzeby wobec ludzi. Sugerują one również, że konie posiadają wysokie umiejętności poznawcze, które pozwalają im elastycznie zmieniać swoje zachowanie wobec ludzi, w zależności od rozpoznanego stanu wiedzy człowieka. W celu określenia cech, które pozwalają koniom tworzyć bliskie relacje z ludźmi, w przyszłych badaniach zespół ma na celu porównanie komunikację między końmi, a pragnie przyjrzeć się bliżej społecznym zdolnościom poznawczym zwierząt w  ich komunikacji z ludźmi.

Poprzez pogłębienie naszej wiedzy na temat zdolności poznawczych posiadanych przez gatunki, które mają bliskie relacje z ludźmi i dokonywanie porównań przy zdolnościach poznawczych gatunków takich jak naczelne, które są ewolucyjnie blisko ludzi, możemy zbadać rozwój unikalnych cech komunikacyjnych w udomowionych zwierząt. Jest to związane z wpływem na udomowienia zwierząt zdolności poznawczych, a potencjalnie mogą dostarczyć cennych informacji dla realizacji silniejszych więzi między ludźmi i zwierzętami.


Jeżeli chcesz być na bieżąco, polub fanpage Pomijane Wiadomości na Facebooku.

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here