Historia podziału na kraje pierwszego, drugiego i trzeciego świata?

Skąd się wziął podział na kraje Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Świata? Ludzie często używają terminu „kraje Trzeciego Świata„, na określenie krajów biednych lub rozwijających się. Natomiast bogate kraje takie jak Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej są opisywane jako część „Pierwszego Świata„. Skąd wzięła się ta terminologia i dlaczego rzadko lub wcale nie słyszymy o „krajach Drugiego Świata?”

Ziemnowojenny model geopolityczny

Geopolityczny model „Trzech Światów” powstał w połowie XX wieku jako sposób na opisanie różnych podmiotów polityki międzynarodowej w okresie zimnej wojny. Początki koncepcji nie są jasne, ale historycy zazwyczaj przypisują ją Francuzowi nazwiskiem Alfred Sauvy, który ukuł termin „Trzeciego Świata” w 1952 roku w artykule zatytułowanym „Trzy światy, jedna planeta”. 

W oryginalnym kontekście Pierwszy Świat to Stany Zjednoczone i ich kapitalistyczni sojusznicy z Europy Zachodniej, a także Japonia i Australia. Drugi Świat składał się z komunistycznego Związku Radzieckiego i jego państw satelitarnych Europy Wschodniej, w tym Polski. Trzeci Świat obejmował wszystkie inne kraje, które nie były częścią biegunowego podziału w okresie zimnowojennym. Były to często ubogie kolonie europejskie oraz niemal wszystkie narody Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji.

Terminologia jest już nieaktualna

Historia podziału na kraje pierwszego, drugiego i trzeciego świata?

Dzisiaj, potężne gospodarki Zachodu nadal bywają określane jako kraje „Pierwszego Świata„, ale określenie „Drugi Świat„, po upadku Związku Radzieckiego, stało się w dużej mierze przestarzałe. „Trzeci Świat” pozostaje najczęściej używanym określeniem, ale jego znaczenie zmieniło się i nie odnosi się już do krajów „niezaangażowanych„. Stało się zaś synonimem krajów biednych i rozwijających się.

Ponieważ terminologia ta jest reliktem zimnej wojny, wielu pracowników akademickich uważa, że nie należy z niej korzystać. Powinniśmy natomiast używać takich określeń jak „kraje rozwijające się” i „kraje o niskich średnich dochodach„.


Jeżeli chcesz być na bieżąco, polub fanpage Pomijane Wiadomości na Facebooku.

UDOSTĘPNIJ

2 KOMENTARZE

  1. Pokonywanie uprzedzeń
    Świadkowie Jehowy wierzą, że w oczach Boga wszystkie rasy i narody są równe (Dzieje 10:34, 35). Ucząc innych z Biblii, pomagamy im przezwyciężyć nawet głęboko zakorzenione uprzedzenia.
    Ponadto nie opowiadamy się za żadnym ruchem, który odwołuje się do nienawiści rasowej czy etnicznej. Na przykład w okresie nazizmu Świadkowie Jehowy w Niemczech i innych krajach odmawiali popierania hitlerowskiej kampanii nienawiści. Setki z nich przypłaciło to życiem.
    Podobnie gdy w roku 1994 doszło do ludobójstwa w Rwandzie, Świadkowie nie zachęcali swoich współwyznawców do brania w nim udziału. W rzeczywistości niektórzy ryzykowali lub nawet tracili życie, chroniąc osoby będące celem ataku.
    Ponieważ zależy nam na pomaganiu wszystkim ludziom, wydajemy i rozpowszechniamy literaturę biblijną w jakichś 600 językach. W związku z tym do naszych zborów należą osoby „ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków” (Objawienie 7:9). https://www.jw.org/pl/

  2. kraje islamskie można dziś śmiało określać krajami dzikiego świata, czy w skrócie dzicz, ze względu na zdziczenie ludzkości pod wpływem panującej tam ideologi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here