Prawo aborcyjne na świecie, Pomijane Wiadomości, pomijane.pl

Prawo aborcyjne na świecie waha się od zakazu po całkowitą wolność dokonywania zabiegu. Analizując stan prawny dotyczący kwestii aborcji w różnych krajach, zauważymy także pewne paradoksy. Łatwiej jest kobiecie przeprowadzić aborcję w konserwatywnych stanach USA, takich jak Texas, w katolickich krajach europejskich, takich jak Polska i Portugalia, a nawet w niektórych rejonach Ameryki Łacińskiej, niż na przykład w wydawałoby się silnie zakorzenionej w środowisku liberalnej Europy Irlandii Północnej.

Mapa prawa do aborcji, Pomijane Wiadomości, pomijane.pl
Mapa prezentująca różne rozwiązania prawne kwestii aborcji (worldabortionlaws.com)

Prawo do aborcji w Europie

Prawo aborcyjne w Irlandii Północnej i Republice Irlandii jest najbardziej restrykcyjnym w Europie. Przerwanie ciąży w obu krajach jest dopuszczalne tylko i wyłącznie ze względu na zagrożenie dla życia matki.

W większości krajów Europy aborcja jest dozwolona bez ograniczeń w przypadku ciąży trwającej od 10 do 14 tygodni. W większości krajów, aborcja może być także przeprowadzona poza wyznaczonym okresem, ale tylko w określonych przypadkach.

W większości krajów Europy aborcja jest dozwolona bez ograniczeń

Na przykład w Grecji aborcję na żądanie można wykonywać do 12 tygodnia trwania ciąży. Jednak limit 19 tygodni stosuje się w przypadkach, gdy ciąża była wynikiem gwałtu, a 24 tygodni w sytuacjach, w których istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety oraz w przypadkach nieprawidłowości płodu, które spowodowane są przez poważne wady wrodzone.

Wyjątkiem od tego typu ograniczeń dotyczących aborcji jest Holandia, gdzie jak pisze Organizacja Narodów Zjednoczonych, „aborcja jest dozwolona praktycznie na żądanie w dowolnym czasie pomiędzy implantacją zarodka, a nabyciem przez niego zdolności do samodzielnego życia poza macicą kobiety, o ile wykonywana jest przez lekarza w (licencjonowany) szpitalu lub klinice”.

W Polsce aborcja jest legalna w pewnych okolicznościach. W przypadku gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, w przypadku istotnych wad płodu lub w celu uniknięcia zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Polska ma oficjalnie najniższy wskaźnik aborcji w Europie.  W 2012 roku w Polsce przypadały zaledwie dwie aborcje na 1000 żywych urodzeń.

W Finlandii, Islandii i Wielkiej Brytanii, pomimo istniejących ograniczeń w prawie do aborcji liczba wykonywanych zabiegów jest na stosunkowo wysokim poziomie. Odpowiednio 174, 223 i 253 aborcji na 1000 żywych urodzeń.

W katolickiej Portugalii aborcja na żądanie została wprowadzona w wyniku referendum w 2007 roku. W Hiszpanii podobne liberalne prawo uchwalono w 2010 roku. Stało się tak pomimo faktu, że kwestia ta wciąż dzieli obywateli w obu społeczeństwach i jest źródłem napięć pomiędzy obozami politycznymi. W Portugalii niedawno przyjęto ustawę nakazującą kobietom płacić za zabieg, a także obliguje je to poddania się bardzo rygorystycznym testom. W 2014 roku w Hiszpanii prawicowy rząd, pod naciskiem opinii publicznej, musiał porzucić swoje plany przyjęcia przepisów, które byłyby jednymi z najsurowszych w Europie.

Zdecydowanie najwyższy wskaźnik aborcji w Europie jest rejestrowany w Rosji, gdzie w 2011 roku odnotowano 551 aborcji na 1000 żywych urodzeń (wyniki opracowane przez Światową Organizację Zdrowia).

Prawo aborcyjne w Stanach Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych, gdzie przepisy aborcyjne różnią się w zależności od stanu, w 2012 roku odnotowano 210 aborcji na 1000 żywych urodzeń. Poszczególne stany nie mogą wprowadzić prawa wprost zabraniającego aborcji, zatem narzucają ograniczenia, takie jak okresy długie okresy oczekiwania,co opóźnia potencjalne zabiegi, a często czyni je niemożliwymi.  Wobec instytucji świadczących usługi wprowadzane są także bardzo skomplikowane wymogi i regulacje prawne, które sprawiają, ze część klinik aborcyjnych jest po prostu zamykanych. Ograniczony dostęp do usługi może skutkować obowiązującym de facto zakazem aborcji.

Prawo w Teksasie jest dobrym na to przykładem. Obecnie dyskutowane przed Amerykańskim Sądem Najwyższym przepisy, mogą spowodować zamknięcie połowy wszystkich państwowych klinik aborcyjnych. Jeszcze w 2013 roku w Teksasie było 41 klinik. Dziś liczba ta zmalała do 20. Jeżeli ustawa zostanie wprowadzona, szacuje się, że pozostanie dziewięć lub dziesięć klinik.

W Teksasie mieszka ponad 5,4 mln kobiet w wieku reprodukcyjnym. Jeśli pozostanie tylko kilku dostawców usługi, szacuje się, że prawie 2 milionów kobiet będzie dzieliło więcej niż 70 km od najbliższej kliniki aborcyjnej. W Dallas, Fort Worth, czy Austin, kobiety czekają do 20 dni, aby być przebadanymi przez lekarza.

Ameryka Południowa

Najbardziej świeckim i społecznie liberalnym narodem w Ameryce Południowej jest Urugwaj. Kraj ten przecierał szlaki w kierunku depenalizacji aborcji na tym głównie katolickim kontynencie.

Po 25-letniej kampanii prowadzonej przez grupy feministyczne, parlament w 2012 roku zatwierdził możliwość zakończenia ciąży do 12 tygodnia niezależnie od okoliczności, a do 14 tygodnia w przypadku domniemanego gwałtu.

Jedynym ograniczeniem jest to, że kobiety szukające takiej procedury muszą najpierw omówić tę sprawę z przynajmniej trzema specjalistami, w tym ginekologiem, psychologiem i pracownikiem socjalnym. Po wyjaśnieniu ryzyka i alternatyw, musi następnie odczekać minimum pięć dni, które określane są mianem „okresu refleksji” przed podjęciem decyzji.

Prawie jedna na dziesięć kobiet decyduje się kontynuować ciążę, pomimo wcześniej podjętej decyzji o jej usunięciu. Mimo tego aborcja staje się coraz bardziej powszechna. W 2014 roku, 12 na 1000 kobiet w wieku pomiędzy 15 i 45 lat miały przynajmniej raz w życiu przeprowadzoną aborcję. Było to o 20% więcej niż rok wcześniej.

w większość krajów Ameryki Łacińskiej prawa są bardzo restrykcyjne, Jedynym wyjątkiem jest Urugwaj

Wyniki te ostro kontrastują z większością innych krajów Ameryki Łacińskiej. W Salwadorze ustawy antyaborcyjne są tak rygorystyczne, że niektóre kobiety zostały w zasadzie skazane na poronienia. W Paragwaju, 11-letnia dziewczynka, która rzekomo została zgwałcona przez swojego ojczyma, została zmuszona do urodzenia dziecko pomimo, że tego nie chciała.

Obrońcy praw kobiet twierdzą, że Urugwaj był w stanie liberalizować prawa ze względu na długi okres separacji religii i państwa.

„Urugwaj jest państwem świeckim od ponad 100 lat, od czasu jego budowy, a idea państwa świeckiego jest bardzo dobrze zintegrowana w społeczeństwie”, powiedział Lilian Abracinskas, dyrektor organizacji pozarządowej Mujer y Salud (Kobieta i Zdrowia ). „To jest również część naszego  systemu edukacji. Jest to naprawdę duża różnica w porównaniu z innymi krajami w regionie.”

Wskazuje się także na to, że w Urugwaju środowiska feministyczne są silnie powiązane z lewą stroną sceny politycznej. Inne lewicowe partie polityczne w regionie nie wykazują silnych związków z feminizmem.

„Nowa lewica latynoamerykańska niekoniecznie jest świecka, a to stanowi przeszkodę dla depenalizacji aborcji” – mówi Verónica Pérez z Uniwersytetu Republiki w Urugwaju.

Aborcja w Azji

Ponieważ aborcja jest zasadniczo legalna w dwóch najludniejszych krajach: w Chinach i Indiach, większość kobiet w Azji żyje w środowisku o liberalnych ustawach aborcyjnych. Przy czym Chiny jeszcze niedawno forsowały „prawo jednego dziecka”, które prowadziło do koszmarnych przymusowych aborcji. Państwo chińskie przez 35 lat wyrażało całkowity brak szacunku dla życia ludzkiego.
Aborcja nie jest dozwolona (z jakiejkolwiek przyczyny) w trzech azjatyckich krajach: Iraku, Laosie i na Filipinach.
Siedemnaście krajów dopuszcza aborcję bez ograniczeń co do przyczyny. Wszystkie te kraje nakładają jednak ograniczenia dotyczące okresu w jakim zabieg jest dozwolony, z wyjątkiem Chin, Korei Północnej i Wietnamu, które mają różne mechanizmy regulacyjne.
W niektórych krajach, zwłaszcza w Kambodży, Indiach i Nepalu prawa aborcyjne są liberalne, ale wiele kobiet nadal napotyka bariery w uzyskaniu bezpiecznych procedur prawnych. Przeszkody obejmują trudności ze znalezieniem klinik chętnych do wykonywania zabiegu, nieodpowiednie warunki w placówkach służby zdrowia, a także strach przed napiętnowaniem ze względu na przerwanie ciąży.

Reszta świata

Prawa do aborcji w Australii różnią się w zależności od stanu, w którym kobieta zamieszkuje. W każdym stanie, aborcja jest legalna w celu ochrony życia i zdrowia kobiety, choć każdy stan ma inną tego definicję. Wczesne aborcje chirurgiczne są w zasadzie łatwo dostępne. Procedura jest częściowo finansowana w ramach publicznego programu ochrony zdrowia Medicare lub przez prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Jeżeli chodzi o Afrykę, szacuje się, że 90% kobiet w wieku rozrodczym żyje w krajach z restrykcyjnym prawem aborcyjnym. Aborcja jest całkowicie zakazana, bez wyjątków jak gwałty, czy zagrożenie życia, w 11 spośród 54 krajów afrykańskich.

Pięć krajów w Afryce ma stosunkowo liberalne prawo aborcyjne: Zambia dopuszcza aborcję ze względów społeczno-ekonomicznych, a Republika Zielonego Przylądka, Mozambik, RPA i Tunezja umożliwiają przerywania ciąży bez ograniczeń co do powodu, ale z ograniczeniami co do okresu w jakim jest dozwolona.


Jeżeli chcesz być na bieżąco, polub nasz fanpage na Facebooku.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here