23 maja 2024

Zaskakujący spadek brytyjskiego PKB

Brytyjska gospodarka zanotowała nieoczekiwany spadek w październiku, co wywołuje niepokój wśród części polskiej emigracji. „Financial Times” raportuje, że każdy z trzech kluczowych sektorów doświadczył obniżki, co doprowadziło do spadku miesięcznego PKB o 0,3 proc. w porównaniu z wrześniem.

Ten niepomyślny wynik zaskoczył ekonomistów, którzy oczekiwali stabilizacji PKB po wzroście o 0,2 proc. w poprzednim miesiącu. Te informacje są istotne przed zbliżającym się posiedzeniem Banku Anglii, gdzie planowane są decyzje dotyczące stóp procentowych. Jednakże, biorąc pod uwagę nowe dane, nie spodziewa się żadnych zmian.

Spadek PKB w październiku to rozczarowujący początek ostatniego kwartału, zwłaszcza po okresie stagnacji brytyjskiej gospodarki między lipcem a wrześniem. To sugeruje, że wysokie ceny i koszty finansowania zewnętrznego nadal mają wpływ na wzrost.

Analitycy wskazują, że spadek PKB może sprawić, że prognoza Banku Anglii o wzroście gospodarki o 0,1 proc. w ostatnich trzech miesiącach tego roku okaże się zbyt optymistyczna.

Paul Dales z Capital Economics prognozuje, że w czwartym kwartale gospodarka będzie miała trudności z wyjściem z miejsca, a może nawet znaleźć się w „najłagodniejszej z łagodnych recesji”.

James Smith z Resolution Foundation jednoznacznie określa Wielką Brytanię jako kraj stagnacji. Przed nią ogromne wyzwania, szczególnie w kontekście pobudzenia gospodarki przy utrzymaniu wysokich stóp procentowych.

Dane brytyjskiego urzędu statystycznego wykazały słabość w sektorze usług, który wykazał spadek o 0,2 proc. Produkcja przemysłowa również notuje spadek o 0,8 proc., a sektor budowlany wykazał minus 0,5 proc., głównie z powodu gwałtownego spadku liczby nowych prac, co częściowo przypisano niekorzystnym warunkom pogodowym.