13 lipca 2024

Najnowsze wyliczenia emerytur na rok 2024: Seniorzy otrzymają rekordowe świadczenia!

W styczniu 2024 roku seniorzy mogą się spodziewać rekordowych świadczeń emerytalnych, które zostały zwiększone w marcu poprzedniego roku, zgodnie z mechanizmem waloryzacji emerytur i rent. Ten miesiąc będzie jednym z ostatnich, gdy pieniądze zostaną wypłacone według obecnych zasad. Od marca będą obowiązywać nowe stawki. Co to oznacza? Szczegóły znajdują się w naszym artykule.

W ubiegłym roku emeryci z niższymi świadczeniami otrzymali gwarantowaną podwyżkę emerytury w wysokości 250 zł brutto, co przekładało się na 227,50 zł netto. Taka podwyżka trafiła do osób otrzymujących minimalną emeryturę oraz te, których emerytura wynosiła do około 1700 zł brutto.

Osoby o wyższych emeryturach otrzymały podwyżki na podstawie waloryzacji procentowej, co dla nich było korzystniejsze. W tym przypadku podwyżka wyniosła 14,8 procent.

Najważniejsze informacje na temat emerytur w styczniu 2024 roku:

Minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto.
Emeryci otrzymali podwyżki w wysokości 250 zł brutto lub 14,4 procent, zgodnie z zasadami z marca 2023 roku.
Łączny koszt waloryzacji emerytur w 2023 roku wyniósł około 44,15 mld złotych.
Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego, wzrost cen w 2023 roku wyniósł 11,4 procent. Jakie podwyżki przewidywane są dla różnych kwot emerytur, jeśli ten wskaźnik zostanie przyjęty?

Jeśli emerytury zostaną podwyższone o 11,4 procent, to minimalna emerytura brutto wzrośnie o 181,08 zł (z 1588,44 zł do 1769,52 zł). Warto przypomnieć, że w poprzednich latach rząd decydował się na formę waloryzacji emerytur kwotowo-procentową. W takim przypadku osoby otrzymujące niższe emerytury miały zagwarantowaną kwotę podwyżki (w 2023 roku wynosiła ona co najmniej 250 złotych brutto). Nie ma jednak pewności, czy w 2024 roku również zostanie zastosowany taki mechanizm waloryzacji.