23 maja 2024

Stabilne stopy procentowe w Polsce mimo osłabienia gospodarki

Mimo najnowszych sygnałów osłabienia gospodarki, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w Polsce ma zamiar utrzymać niezmienione koszty pożyczek. Obawy przed przyspieszeniem inflacji w późniejszej części roku są kluczowym czynnikiem, który wpływa na decyzje polityków.

W nadchodzącym czwartkowym spotkaniu, które będzie siódmym z rzędu, oczekuje się, że Rada utrzyma główną stopę procentową na poziomie 5,75%. Tak wynika z przeprowadzonej przez Bloomberg ankiety, w której wzięło udział 27 ekonomistów. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, wyraził w zeszłym miesiącu stanowisko, że nie ugnie się pod naciskami zmierzającymi do obniżenia kosztów pożyczek. Podwyżka podatku od żywności oraz potencjalne zakończenie limitowania cen energii mogą ponownie wywołać wzrost inflacji.

Obserwatorzy rynku zwracają uwagę, że decyzje Rady są zgodne z globalnym trendem ostrożności w polityce pieniężnej, w obliczu niepewności gospodarczej. Mimo że polska gospodarka wykazuje oznaki osłabienia, analitycy podkreślają, że głównym zadaniem RPP jest kontrolowanie inflacji, a nie stymulowanie wzrostu gospodarczego za wszelką cenę.

W dłuższej perspektywie, eksperci spodziewają się, że Rada może zostać zmuszona do zrewidowania swojej polityki, jeśli presja inflacyjna zacznie spadać, a gospodarka będzie wymagała bardziej aktywnego wsparcia. Niemniej jednak, na obecnym etapie, dominującym priorytetem wydaje się być zapobieganie wzrostowi cen, co jest kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej kraju.

Polski rynek pracy, który pozostaje relatywnie silny, również wpływa na decyzje polityczne. Wysoka zatrudnialność i rosnące wynagrodzenia, mimo że mogą podsycać inflację, są równocześnie znakiem wewnętrznej siły gospodarki, która może pomóc przetrwać zewnętrzne szoki.

Podsumowując, choć obecna sytuacja gospodarcza w Polsce nie jest idealna, podejście Rady Polityki Pieniężnej wskazuje na dążenie do zachowania równowagi między kontrolą inflacji a potrzebą wsparcia gospodarki. Ostateczne decyzje, jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie, z pewnością będą miały długotrwały wpływ na kształtowanie się sytuacji gospodarczej w kraju.